Gjöf frá Lionsklúbbnum Eðnu

Stefanía Sigurðardóttir formaður Eðnu afhendir Kjartani Kjartanssyni framkvæmdastjóra Höfða gjafabréf fyrir gjöfinni
Félagar í Lionsklúbbunum Eðnu ásamt framkvæmdastjóra við afhendingu gjafar

Í dag komu félagar í  Lionsklúbbnum Eðnu færandi hendi til okkar og færðu Höfða veglega peningagjöf.

Peningagjöfin verður notuð upp í kostnað við að reisa girðingu í garði Höfða að sunnanverðu.  Markmiðið með að koma upp slíkri girðingu er að skapa öruggt umhverfi til útiveru fyrir heilabilaða íbúa heimilsins.

Rétt áður en félagar í Lionsklúbbnum komi í hús á Höfða fengum við þær gleðilegu fréttir að heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að veita framlag úr Framkvæmdasjóði aldraðra fyrir 40% af áætluðum kostnaði við garðagirðinguna.

Lionsklúbburinn Eðna hefur verið einn af okkar traustustu bakhjörlum og hefur fært Höfða margar góðar gjafir í gegnum árin.

Við á Höfða viljum færa félögum í Lionsklúbbnum Eðna kærar þakkir fyrir gjöfina og þann hlýhug sem fylgir gjöfinni.

Hjúkrunardeildarstjóri

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði á Akranesi auglýsir stöðu hjúkrunardeildarstjóra lausa til umsóknar.

Á Höfða eru 76 íbúar, 70 í hjúkrunarrýmum og 6 í biðhjúkrunarrýmum.  Nánari upplýsingar um heimilið er á heimasíðu þess www.dvalarheimili.is

Hæfnikröfur 
• Leitað er að einstaklingi með a.m.k. 5 ára starfsreynslu í hjúkrun, góða leiðtogahæfni, áhuga á    þjónustu við aldraða og getu til að takast á við krefjandi verkefni.
• Lögð er áhersla á faglegan metnað, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar skilyrði. 
• Reynsla og/eða menntun á sviði stjórnunar er æskileg.

• Framhaldsmenntun á sviði hjúkrunar æskileg.

• Gerð er krafa um íslenskt hjúkrunarleyfi og góða íslenskukunnáttu. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Starfshlutfall er 90%.


Umsóknarfrestur er til 29. apríl 2024.

Nánari upplýsingar um stöðu hjúkrunardeildarstjóra veitir:

Ólína Ingibjörg Gunnarsdóttir hjúkrunarforstjóri, sími 856-4304, netfang: o.ingibjorg@dvalarheimili.is

Umsóknir og ferilskrá sendist til hjúkrunarforstjóra Höfða á netfangið o.ingibjorg@dvalarheimili.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Áframhaldandi endurbætur á Höfða

Að fenginni tillögu stjórnar Framkvæmdasjóðs aldraðra hefur heilbrigðisráðherra ákveðið að veita framlag til endurnýjunar á þakklæðningu, veggjaklæðningu ásamt nýjum endurbættum gluggum í 2.áfanga Höfða.  Auk þess til endurnýjunar á þakkanti og flatra þaka í 1.áfanga Höfða.

Með veittu framlagi frá Framkvæmdasjóði aldraðra og framlögum frá eignaraðilum Höfða er búið að tryggja fjármögnun á ofangreindum endurbótum.

Gengið hefur verið frá hönnunarsamningi við GM teiknistofu sf. og Markstofu ehf. um hönnun, gerð útboðslýsingar, gerð útboðsgagna og umsjón um útboði.  Fyrirhugað er að bjóða verkið út í sumarlok.  Áætlaður verktími er frá október 2023 til október 2024.

Starfsaldursviðurkenningar 2022

Höfði heiðrar árlega þá starfsmenn sem eiga starfsaldursafmæli. Að þessu sinni voru það 23 starfsmenn sem fögnuðu þessum tímamótum:

Fyrir 5 ár starf:

Björg Ragnarsdóttir

Björg Skúladóttir

Bragi Benteinsson

Bryndís Brynjólfsdóttir

Dagmar Sara Bjarnadóttir

Elsa María Antonsdóttir

Erna Björk Markúsdóttir

Fanný D. Jónsdóttir

Hrafnhildur Geirsdóttir

Ingibjörg Anna Elíasdóttir

Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir

Ólína Ingibjörg Gunnarsdóttir

Stine Laatsch

Fyrir 10 ára starf:

Aðalbjörg Alfreðsdóttir

Elísabet Stefánsdóttir

Gerður Guðjónsdóttir

Helga Sigurðardóttir

Kolbrún Katarínusardóttir

Fyrir 15 ára starf:

Anna K.Belko

Fyrir 25 ára starf:

Elísabet Ragnarsdóttir

Hulda Ragnarsdóttir

Fyrir 35 ára starf:

Helga Jónsdóttir

Katrín Baldvinsdóttir

Við sama tækifæri kvaddi Höfðafólk starfsmenn sem látið hafa af störfum vegna aldurs á árinu eftir farsælan starfsferil.

Ingigerður Höskuldsdóttir hóf störf árið 1999 og starfaði í eldhúsi Höfða, bæði sem almennur starfsmaður og einnig um árabil veitti hún eldhúsinu forstöðu.

Jón Atli Sigurðsson hóf störf árið 2011 og starfaði sem bílstjóri við ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra sem Höfði rekur fyrir Akraneskaupstað.

Umsóknir um starf húsmóður

Á fundi stjórnar Höfða þann 5. október voru lagðar fram umsóknir um starf húsmóður sem auglýst var laust til umsóknar.

5 umsóknir bárust um starfið.

Umsækjendur eru:

Guðrún Björnsdóttir

Hólmfríður Lovísudóttir

Rúna Björg Hannesdóttir

Sóley Sævarsdóttir

Sólrún Perla Garðarsdóttir

Jafnframt var ákveðið að bjóða öllum umsækjendum í ráðningarviðtal og var framkvæmdastjóra og hjúkrunarforstjóra falið sjá um viðtölin.

Húsmóðir Höfða

Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili á Akranesi auglýsir stöðu húsmóður lausa til umsóknar.

Á Höfða eru 70 íbúar, 69 í hjúkrunarrýmum og 1 í dvalarrými.  Nánari upplýsingar um heimilið er á heimasíðu þess www.dvalarheimili.is

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

• Yfirumsjón og ábyrgð á öllu heimilishaldi.

• Yfirumsjón með rekstri mötuneytis, ræstingu og þvottahúss.

• Yfirumsjón með öllu viðburðarhaldi á heimilinu.

• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri í samræmi við fjárhagsáætlun.

• Yfirumsjón og ábyrgð með gerð allra vaktaskráa fyrir heimilið.

Menntunar- og hæfniskröfur 


• Menntun sem nýtist í starfi.

• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar. 

• Þekking og reynsla af gerð vaktaskráa er æskileg.

• Þekking og reynsla af mannauðskerfinu VinnuStund og vaktakerfinu Vinna er æskileg.

• Þekking/reynsla af rekstri ásamt mannaforráðum er kostur.

• Þekking og reynsla af kjarasamningum og öðru sem snýr að kjaramálum er kostur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Starfshlutfall er 100%.

Starfið hentar öllum kynjum.


Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2022.

Nánari upplýsingar veitir:

Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri, sími 856-4302, netfang: kjartan@dvalarheimili.is

Umsókn og ferilskrá sendist til framkvæmdastjóra Höfða á netfangið kjartan@dvalarheimili.is.

Matreiðslumaður óskast

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði á Akranesi auglýsir stöðu matreiðslumanns lausa til umsóknar.

Á Höfða eru 70 íbúar, 69 í hjúkrunarrýmum og 1 í dvalarrými.  Nánari upplýsingar um heimilið eru hér á heimasíðunni.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

• Hefur yfirumsjón með eldhúsi og sér um matseld.

• Skipulagning vakta og matseðla.

• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri í samræmi við fjárhagsáætlun.

• Skipulagning og ábyrgð á framleiðslu, afhendingu og framreiðslu.

• Aðkoma að samningagerð við birgja, verktaka og þjónustuaðila.

Hæfnikröfur 


• Gerð er krafa um matreiðslumenntun.

• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar. 

• Þekking/reynsla af rekstri mötuneytis ásamt mannaforráðum er kostur.
• Þekking/reynsla af næringarfræði, sérþörfum, gæðum og fjölbreytileika matar er kostur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Starfshlutfall er 100%.


Umsóknarfrestur framlengdur til og með 10. ágúst 2022.

Nánari upplýsingar veitir:

Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri, sími 856-4302, netfang: kjartan@dvalarheimili.is

Umsókn og ferilskrá sendist til framkvæmdastjóra Höfða á netfangið kjartan@dvalarheimili.is

Ný stjórn Höfða

Nú að afloknum sveitarstjórnarkosningum hafa eignaraðilar heimilisins, Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit kosið fulltrúa í stjórn Höfða til næstu 4 ára.

Í stjórn voru kosin af bæjarstjórn Akraness:

Aðalmenn:
Einar Brandsson, formaður
Björn Guðmundsson, varaformaður
Elsa Lára Arnardóttir

Varamenn:
Ragnheiður Helgadóttir
Jónína Margrét Sigmundsdóttir
Liv Ása Skarstad

Í stjórn voru kosin af sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar:

Aðalmaður:
Helgi Pétur Ottesen

Varamaður:
Helga Harðardóttir

Nýjar heimsóknarreglur-aflétting

Ágætu íbúar, aðstandendur og aðrir gestir á Höfða

Ákveðið hefur verið að létta verulega á heimsóknarreglum á Höfða í ljósi þess að aflétt hefur verið  öllum takmörkunum vegna Covid í samfélaginu, auk þess sem verulegur hluti íbúa og starfsmanna Höfða hafa þegar fengið Covid.

Eftirfarandi reglur gilda varðandi heimsóknir frá og með 31. mars 2022 þangað til annað verður tilkynnt:

  • Heimilið er opið fyrir heimsóknir á milli 13:00-21:00 alla daga vikunnar.
  • Grímuskylda er afnumin á Höfða hjá starfsfólki og gestum.
  • Heimsóknir til íbúa sem eru með Covid eru heimilar, á ábyrgð þeirra sem koma, en rétt er að hugsa sig vel um og hafa veirugrímu og taka hana ekki niður meðan á heimsókn stendur.
  • Ekki eru lengur við líði fjöldatakmarkanir varðandi gestakomur.
  • Engar takmarkanir eru á ferðum íbúa utan Höfða s.s. í heimsóknir, bílferðir, gönguferðir eða til að sinna öðrum erindum. Gæta skal vel að persónubundnum sóttvörnum.
  • Íbúar, starfsfólk og gestir verða að spritta hendur við komu inn á Höfða.  Persónulegar sýkingavarnir s.s. handþvottur og sprittun á enn við.
  • Eftir sem áður höfðum við til ábyrgðar gesta að koma ekki í heimsókn ef þú ert með flensueinkenni (kvef, hósta, höfuðverk, beinverki, þreytu, kviðverki, niðurgang, uppköst o.fl.)
  • Við ákveðnar aðstæður gætu stjórnendur þurft að grípa til hertari heimsóknarreglna í takmarkaðan tíma. Ávallt verður leitast við að veita þær undanþágur sem íbúar og aðstandendur óska eftir eins og hægt er.

Kæru aðstandendur og íbúar! Enn og aftur þökkum við ykkur skilninginn og frábært samstarf í krefjandi aðstæðum undanfarin tvö ár.

Við leyfum okkur nú að horfa bjartsýn fram á veginn og njótum þess að finna vor í lofti og daginn lengjast. Og líkt og áður stöndum við vörð um einkunnarorð okkar og gerum allt sem í okkar valdi stendur til að skapa íbúum öruggt, gleðiríkt og eflandi umhverfi.

Kær kveðja,

Stjórnendur Höfða